Dorpshuis de Trefkoel in Gasselte

Even voorstellen

Jaap Hadderingh

Mijn naam is Jaap Hadderingh, woonachtig in Gasselte met mijn vrouw, we hebben  3 kinderen  en 3 kleinkinderen.
Sinds 1979 werkzaam bij DLG/ Univé Verzekeringen te Assen als gebouwenbeheerder en vanaf juli  met pensioen. Naast mijn werkzaamheden bij Univé runnen wij ook al jaren  een akkerbouwbedrijf. Het verenigingsleven dragen we een warm hart toe. Ik ben voorzitter van het Dorpshuis de Trefkoel in Gasselte wat een zeer belangrijke plek in ons dorp is. In ons dorp is er voldonede horeca maar geen zaal voor activiteiten, het Dorpshuis is dan ook een zeer belangrijke schakel in het geheel.
Een ontmoetingsplek voor jong en oud met een laagdrempelig karakter en door alle recentelijke aanpassingen bijzonder duurzaam.
We beschikken wij over een ruim aantal vrijwilligers, die voor vele klussen worden ingezet. Dit wordt zeer gewaardeerd.
Het bestuur heeft zich de vraag gesteld wat voor Dorpshuis we willen zijn in 2025 . Wij willen graag  van Dorpshuis Plus naar een Netwerkhuis/ Huis van het dorp. Ik kan mij Gasselte niet voorstellen zonder ons Dorpshuis, daar maak ik mij, samen met het bestuur, sterk voor.

Hoe hebben jullie de Corona tijd doorstaan?

Onmiddelijk na het besluit van de regering op 15 maart werd het dorpshuis gesloten. Dat betekent geen activiteiten meer  en dus ook geen inkomsten meer voor de beheerder en voor het dorpshuis zelf. Wij prijzen onszelf gelukkig met het feit dat we enige reserves hebben waardoor we niet acuut in de problemen zijn gekomen. Bij een bestuursbijeenkomst hebben we de situatie voorgelegd en besproken. Vanwege de grote betrokkenheid van alle verenigingen met het wel en wee van het dorpshuis, hebben we in eerste instantie de huurtermijnen toch op reguliere wijze kunnen doorberekenen. Daardoor leken de gevolgen van de crisis voor het dorpshuis beperkt te worden tot de gemiste incidentele opbrengsten. Op een later moment hebben we toch signalen gekregen dat enkele verenigingen dit niet konden opbrengen  en dat was het moment dat wij gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid om onze aflossingsverplichtingen bij de bank op te schorten. Ook hebben wij inmiddels de tegemoetkoming aangevraagd van de overheid, die ook voor dorpshuizen is opengesteld. De hiermee vrijkomende liquiditeitsruimte wordt grotendeels doorgeven aan de verenigingen en pachter, zodat wij in deze bijzondere tijd een bijdrage kunnen leveren aan  de continuïteit van de gebruikers en dus ook van het dorpshuis zelf.  Dit meedenken is bij de verenigingen uiteraard in goede aarde gevallen.

Hoe is het nu met jullie?

Toen bekend werd dat de dorpshuizen met ingang van 1 juni weer beperkt open konden, hebben we als bestuur, samen met de beheerder, een protocol opgesteld waarmee die openstelling verantwoord zou kunnen plaatsvinden. Een raamwerk van dit protocol is door de BOKD aangereikt (handig!) en op basis van de indeling van het dorpshuis en de mogelijkheden die wij hebben, hebben we deze  op onze situatie toegespitst. Onlangs heeft de gemeente dit protocol goedgekeurd.  Ook is het pand gereed gemaakt voor verantwoord gebruik, door onder andere bestickering van routes en ruimtes. Daarna hebben we de verenigingen de mogelijkheid aangeboden om weer van het dorpshuis gebruik te maken. Elke vereniging heeft op ons verzoek één functionaris aangewezen, die verantwoordelijk is voor het correct toepassen van de richtlijnen door de leden van die vereniging bij het gebruik van het dorpshuis. Enkele verenigingen zijn inmiddels, zij het in aangepaste vorm, weer aan de slag gegaan. Maar er zijn ook verenigingen die hebben besloten om na de zomervakantie te beginnen.  Duidelijk is dat de beheerder en verenigingen blij zijn dat deze mogelijkheid is gegeven en dat er weer reuring in het dorpshuis is!

De verkiezing gaat weer van start! Hebben jullie er zin in?

Eindelijk! We waren vanaf het begin van de verkiezing al bijzonder gemotiveerd om een gooi te doen naar het Dorpshuis van het Jaar, en uiteraard heel enthousiast toen we genomineerd bleken te zijn.  Met alle verenigingen, die gebruik maken van het dorpshuis, hebben wij deze nominatie groots gevierd, waarbij RTV Drenthe opnamen heeft gemaakt. Het was een geweldige avond. Door de Corona-uitbraak  moesten we helaas in de pauze-stand, maar we zijn blij dat het allemaal weer opgestart kan worden, zij het met wat aanpassingen. Wij zijn er klaar voor!