Reglement

Vanwege het coronavirus hebben wij het besluit genomen om de verkiezing dorpshuis van het jaar uit te stellen tot na de zomervakantie van 2020.

De BOKD organiseert in 2020 opnieuw de verkiezing Dorpshuis van het jaar! De wedstrijd mag dan Dorpshuis van het jaar heten, maar de verkiezing is bedoeld voor alle dorpshuizen, buurthuizen en MFA’s in Drenthe.

Het thema van deze verkiezing is ‘Wat voor dorpshuis willen we zijn in 2025?’ Daarbij zal de jury in het bijzonder letten op: vernieuwing & innovatie, inrichting & staat van het gebouw, cultuur & sfeer, exploitatie & verdienmodellen en samenwerking.

Wij hopen uw belangstelling en vooral op uw aanmelding en wensen u veel succes met de voorbereidingen.

Voor wie
Dorpshuizen, buurthuizen en MFA's in de provincie Drenthe.

Wanneer
De wedstrijd vindt plaats in 2020. Inschrijving is mogelijk vanaf 7 november 2019 tot zaterdag 18 januari 2020. In de eerste helft van februari 2020 worden uit de inzendingen zes dorpshuizen gekozen voor deelname aan de verkiezing.

In maart 2020 brengt RTV Drenthe een bezoek aan de zes genomineerde dorpshuizen om opnamen te maken. In dezelfde maand komt Blijfkijken langs om verdiepende interviews met mensen die op wat voor manier dan ook betrokken zijn bij het dorpshuis of wijkcentrum. Deze opnamen tezamen zijn de basis voor het nieuwe programma van RTV Drenthe dat vanaf in de 2e helft van 2020 te zien zal zijn op TV Drenthe.

In september/ oktober worden er twee middagen gepland waarbij de deelnemende dorpshuizen een bezoek aan elkaars dorpshuis brengen en elkaar jureren.

De genomineerde dorpshuizen worden in juni bezocht door de vakjury. Op dinsdag 3o juni zal in het provinciehuis bekend worden gemaakt welk dorpshuis is verkozen tot dorpshuis van het jaar 2020.

Presentatie
Van de zes dorpshuizen wordt verwacht dat zij een actieve bijdrage leveren aan de TV opnamen van Blijfkijken en het programma Drents dorpshuis van het jaar van RTV Drenthe. Deelnemende dorpshuizen leveren (tenminste twee) vertegenwoordigers van het dorpshuis aan de dorpshuizenjury en ontvangen de vakjury. Uiteraard bent u, en de mensen in het dorp die daarbij aanwezig willen zijn, aanwezig bij de grote finale in het provinciehuis op een nader te bepalen datum.

Wijze van jureren
De jury bestaat uit drie lagen:

  • Vakjury: Deze jury bestaat uit vier personen en is onafhankelijk. De vakjury stelt criteria op, maakt de selectie welke zes dorpshuizen gaan deelnemen aan de verkiezing  en brengen een jurybezoek aan de deelnemende dorpshuizen. Het oordeel van de vakjury is openbaar en transparant en wordt door de jury zelf kenbaar gemaakt op de finaleavond. De stem van de vakjury telt voor 50% mee in het eindoordeel. In geval van Ex aequo is de stem van de vakjury doorslaggevend.
  • Dorpshuizenjury: Deze bestaat uit vertegenwoordigers (beheerders en/ of bestuurders) van de dorpshuizen die deelnemen aan de verkiezing. De dorpshuizen brengen een bezoek aan elkaars dorpshuis en gaan elkaar jureren. De uitkomsten van de dorpshuizenjury worden op de finale avond bekend gemaakt. De stem van de dorpshuizenjury telt voor 25% mee in het eindoordeel.
  • Publieksjury: Na de laatste uitzending van RTV Drenthe in oktober/ november tot de finale kunnen mensen via de website stemmen op hun favoriete dorpshuis. De uitslag van de publieksjury wordt op de finale avond bekend gemaakt. De stem van de publieksjury telt voor 25% mee in het eindoordeel.

Wat is de prijs?
De zes dorpshuizen die worden geselecteerd voor deelname aan de verkiezing hebben een plan gemaakt waar ze met hun dorpshuis willen staan in 2025. Als het door hen geformuleerde tussendoel is gerealiseerd dan ontvangen ze € 1.000,-.  De uiteindelijke winnaar ontvangt daar bovenop nog eens een bonus van € 1500,-.

De prijsuitreiking

  • De prijzen worden uitgereikt op de finale avond in november 2020.
  • De prijzen worden uitgereikt in de vorm van een symbolische cheque. Het geldbedrag wordt overgemaakt aan een bestuurslid van het dorpshuis.
  • De winnaar ontvangt twee bordjes met daarop ‘winnaar verkiezing Dorpshuis van het jaar 2020’ die in het dorpshuis en aan de gevel kunnen worden bevestigd.
  • Over de uitslag van de wedstrijd is achteraf geen  discussie mogelijk en kan niet worden gecorrespondeerd.

Hoe deelnemen
U kunt zich inschrijven voor de verkiezing Dorpshuis van het jaar door het aanmeldingsformulier te downloaden. Dit formulier staat op de 'aanmelden' pagina van deze website.

LET OP:

  • Het aanmeldingsformulier kan tot uiterlijk 19 januari 2020 worden ingezonden bij de BOKD.
  • Zorg voor een duidelijke vermelding van de naam van uw organisatie en de contactgegevens van de contactpersoon.
  • Bij voorkeur digitaal aanleveren. Dit kan door naar de aanmelden pagina te gaan en hier de instructies verder te volgen.