Thema

Het thema van de verkiezing is 'Wat voor dorpshuis willen we zijn in 2025?'. Basis voor de verkiezing dorpshuis van het jaar is de brochure 'wat voor dorpshuis willen we zijn'. Dorpshuizen maken voor zichzelf een analyse en stellen een verbeterplan op waarmee zij zelf aan de slag gaan.

Voorbeeld: Het dorpshuis typeert zichzelf als dorpshuis (plus dak voor het verenigingsleven en organiseert zelf ook activiteiten) en willen een stap maken, bijvoorbeeld door bestaande functies te versterken of nieuwe functies aan het dorpshuis toe te voegen (functieverbreding). Dat kan zijn door:

 • Ontmoetingsfunctie te versterken (voor kwetsbare doelgroepen, zoals ouderen en alleenstaanden).
 • Koppeling met formele zorg te maken.
 • Meer culturele activiteiten te organiseren.
 • Meer activiteiten op het gebied van sport en bewegen te ontwikkelen.
 • Op zoek te gaan naar 'nieuwe huurders' (antwoord te vinden op de vraag wat ze met het leegstaande vastgoed willen gaan doen).
 • Meer vrijwilligers aan het dorpshuis te binden.

Het dorpshuis gaat een plan maken waar ze over een (half) jaar willen staan en gaat gaandeweg een plan bedenken hoe ze dat kunnen realiseren en wie of wat ze daarbij nodig hebben. Belangrijk is dat er een tussendoel moet worden geformuleerd dat op een x-moment tijdens de verkiezing wel gerealiseerd wordt. Als dat tussendoel gerealiseerd is ontvangen ze €1.000,-. De winnaar van de verkiezing ontvangt €1500,- extra.

Het maken van het plan kan dus al voldoende zijn voor deelname. Dat mag ook een plan zijn waar ze al mee bezig zijn. De BOKD gaat helpen bij het realiseren van de plannen. Indien nodig gaan we gaan op zoek naar organisaties die een bijdrage kunnen leveren aan het realiseren van hun plannen.

Criteria vakjury

Bij het beoordelen van de deelnemende buurt- en dorpshuizen gaat de vakjury in het bijzonder letten op:

 • vernieuwing & innovatie
 • inrichting & staat van het gebouw
 • cultuur & sfeer
 • exploitatie & verdienmodellen
 • samenwerking