Reglement

Doel van de wedstrijd

De BOKD organiseert in 2023 opnieuw de verkiezing Dorpshuis van het jaar! De wedstrijd mag dan Dorpshuis van het jaar heten, maar de verkiezing is bedoeld voor alle dorpshuizen, buurthuizen en Multifunctionele Accommodaties in Drenthe.

De editie van 2023 telt een drietal thema’s. 

 • Functieverbreding: Welke functies heeft het dorpshuis toegevoegd en/ of versterkt of zijn ze van plan om te gaan toevoegen?
 • Verduurzaming: Welke stappen heeft het dorps- of buurthuis gezet om hun accommodatie te verduurzamen en daarmee exploitabel te maken of houden?
 • Maatschappelijke betrokkenheid: Wat doet het dorps- of buurthuis om kwetsbare mensen (in groepsverband dan wel individueel) te helpen/ betrekken bij de samenleving?

Voor wie

Dorpshuizen, buurthuizen en MFA's in de provincie Drenthe.

Wanneer

De wedstrijd vindt plaats in 2023. Inschrijving is mogelijk vanaf 19 april 2023 tot en met zondag 18 juni 2023. In de tweede helft van juni 2023 worden uit de inzendingen zes dorps- en buurthuizen gekozen voor deelname aan de verkiezing.

In het najaar, dat wil zeggen vanaf september 2023, krijgen de dorps- en buurthuizen bezoek van het TV programma (Drents) Dorpshuis van het jaar van RTV Drenthe. De presentatie ligt opnieuw in handen bij Marjolein Lauret. Daarnaast zullen door Harm Dijkstra interviews worden afgenomen met gezichtsbepalende personen van het dorps- of buurthuis. De uitzendingen zullen plaatsvinden in oktober/ november.

In september worden er twee middagen gepland waarbij de deelnemende dorpshuizen een bezoek aan elkaars dorps- of buurthuis brengen en elkaar jureren.

De genomineerde dorpshuizen worden in eind oktober/ begin november 2023 bezocht door de vakjury.

Na de laatste uitzending op RTV Drenthe (begin november) kunnen de mensen thuis via de website hun stem uitbrengen op hun favoriete dorps- of buurthuis.

Op zaterdag 18 november zal tijdens de Drentse Dorpendag bekend worden gemaakt welk dorps- of buurthuis is verkozen tot dorps- of buurthuis van het jaar 2023.

Presentatie

Van de zes dorps- en buurthuizen wordt verwacht dat zij een actieve bijdrage leveren aan de TV opnamen van het programma Drents dorpshuis van het jaar van RTV Drenthe. Deelnemende dorpshuizen leveren (tenminste twee) vertegenwoordigers van het dorpshuis aan de dorpshuizenjury en ontvangen de vakjury. Uiteraard bent u, en de mensen in het dorp die daarbij aanwezig willen zijn, aanwezig bij de grote finale bij de Drentse Dorpendag op 18 november 2023.

Wijze van jureren

De jury bestaat uit drie lagen:

 • Vakjury: De vakjury bestaat uit vier personen en is onafhankelijk. De vakjury stelt criteria op, maakt de selectie welke zes dorpshuizen gaan deelnemen aan de verkiezing  en brengen een jurybezoek aan de deelnemende dorps- en buurthuizen. Het oordeel van de vakjury is openbaar en transparant en wordt door de jury zelf kenbaar gemaakt bij de finale. De stem van de vakjury telt voor 50% mee in het eindoordeel. In geval van Ex aequo is de stem van de vakjury doorslaggevend.
 • Dorpshuizenjury: De dorpshuizenjury bestaat uit vertegenwoordigers (beheerders en/ of bestuurders) van de dorps- en buurthuizen die deelnemen aan de verkiezing. De zes genomineerde huizen brengen een bezoek aan elkaar en gaan elkaar jureren. De uitkomsten van de dorpshuizenjury worden op de finale avond bekend gemaakt. De stem van de dorpshuizenjury telt voor 25% mee in het eindoordeel.
 • Publieksjury: Na de laatste uitzending van RTV Drenthe in de eerste helft van november tot de finale op zaterdag 18 november 2023 kunnen mensen via de website stemmen op hun favoriete dorps- of buurthuis. De uitslag van de publieksjury wordt bij de finale bekend gemaakt. De stem van de publieksjury telt voor 25% mee in het eindoordeel.

Wat is de prijs?

Dorps- en buurthuizen die zich aanmelden voor de verkiezing dorpshuis van het jaar ontvangen elk een aanmoedigingsbijdrage van €1000,* mits zij het aanmeldingsformulier volledig hebben ingevuld en deze hebben voorzien van een kort projectplan en bijbehorende projectbegroting.

De vakjury selecteert uit deze aanmeldingen zes dorps- en buurthuizen die gaan deelnemen aan de verkiezing dorpshuis van het jaar 2023. De zes geselecteerde dorps- en buurthuizen ontvangen €1500 extra. De uiteindelijke winnaar ontvangt daar bovenop nog eens een bonus van € 1500,00.

De dorps- en buurthuizen die afvallen voor de verkiezing dorpshuis van het jaar kunnen deelnemen aan de follow up functieverbreding. Deze 14 (20-6) dorps- en buurthuizen gaan aan de slag met het realiseren van hun plannen en doen dat samen met andere dorps- en buurthuizen en de BOKD.

*) In het geval er meer dan 20 aanmeldingen zijn voor de verkiezing dorpshuis van het jaar, dan zal de BOKD een selectie maken welke 14 dorps- en buurthuizen kunnen deelnemen aan de follow up functieverbreding. Deze selectie zal plaatsvinden nadat de vakjury een keuze heeft gemaakt.

De prijsuitreiking

De prijzen worden uitgereikt op zaterdag 18 november 2023.

De prijzen worden uitgereikt in de vorm van een symbolische cheque. Het geldbedrag wordt overgemaakt aan een bestuurslid van het dorpshuis.

De winnaar ontvangt twee bordjes met daarop ‘Winnaar verkiezing Dorpshuis van het jaar 2023’ die in het dorpshuis en aan de gevel kunnen worden bevestigd.

Over de uitslag van de wedstrijd is achteraf geen  discussie mogelijk en kan niet worden gecorrespondeerd.

Hoe deelnemen

U kunt zich inschrijven voor de verkiezing Dorpshuis van het jaar door het aanmeldingsformulier te downloaden op deze website.

LET OP:

 • Zorg voor een duidelijke vermelding van de naam van uw organisatie en de contactgegevens van de contactpersoon.
 • Bij voorkeur digitaal aanleveren via deze website.
 • Heeft u geen mail; stuur dan uw aanmelding en materiaal naar:
  Verkiezing Dorpshuis van het jaar 2023, BOKD
  t.a.v. Paul van Schie
  Dr. Nassaulaan 3A
  9401 HJ Assen
 • U kunt het aanmeldingsformulier tot en met 18 juni 2023 naar ons toesturen.